www.petrikiv-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 26 лютого 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Петриківський район >> Новини
ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЩОДО ДОДЕРЖАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Версія для друку Написати листа
Службова дисципліна є підвидом державної дисципліни, яка складається в особливій сфері державно-службових відносин, суб’єктами яких є державні службовці та ґрунтується на принципах державної служби та обов’язках державних службовців.

Основними елементами службової дисципліни є обов’язки, права, заборони та обмеження, визначені нормативно-правовими актами й локальними нормативними актами (статутами, положеннями, інструкціями) для державного службовця.
Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, державний службовець зобов’язаний виконувати обов’язки, визначені статтями 8 та 62, а саме:
— дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
— дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;
— поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;
— з повагою ставитися до державних символів України;
— обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;
— забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;
— сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
—виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;
— додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
— запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;
—постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;
—зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
— надавати публічну інформацію в межах, визначених законом;
— не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;
—виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;
— дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.
Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.
При цьому частиною 2 статті 62 Закону України «Про державну службу» встановлено, що державний службовець повинен особисто виконувати покладені на нього посадові обов’язки.
Неухильне дотримання та зміцнення дисципліни в державно-службових відносинах – один із найважливіших обов’язків державних службовців. Порушення ж службової дисципліни означає вчинення дисциплінарного проступку.
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор