www.petrikiv-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 26 лютого 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Петриківський район >> Новини
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Версія для друку Написати листа
Із набранням чинності нового Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, запроваджено оновлену норму оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Постановою Кабінета Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 затверджено Типовий порядок проведення оцінювання державних службовців.
Оцінювання проводиться щороку у жовтні – грудні за період з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань і ключових показників до дати прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання.
Учасниками процесу оцінювання є:
державний службовець;
безпосередній керівник державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”;
керівник самостійного структурного підрозділу (у разі наявності), у якому працює державний службовець категорії “Б” або “В”;
суб’єкт призначення;
служба управління персоналом.
Оцінювання складається з 3-х етапів:
1) визначення та перегляд завдань і ключових показників;
2) оціночна співбесіда (крім випадків, передбачених Типовим порядком проведення оцінювання державних службовців);
3) визначення результатів оцінювання та затвердження їх.
За результатами оцінювання виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням на основі розрахунку середнього балу за виконання кожного визначеного завдання і досягнення ключових показників, що виставляється з урахуванням критеріїв виставлення балів згідно з додатком 3 Типового порядку проведення оцінювання державних службовців.
У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності.
Висновок, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, може бути оскаржений державним службовцем у порядку, визначеному статтею 11 Закону України «Про державну службу».
Державний службовець має право висловити зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до його особової справи.
Відповідно до Закону України «Про державну службу», отримання державним службовцем відмінної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, є підставою для його преміювання та переважного просування по державній службі.
У разі отримання державним службовцем двох негативних оцінок підряд такий державний службовець звільняється зі служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу».
Оцінювання результатів службової діяльності необхідно проводити з дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності.
Таким чином, результати службової діяльності державних службовців підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу».
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор